Garantiitingimused

Hea klient,

PocketBook väljendab südamlikku tänu teie valiku eest. Garanteerime oma toodete kõrge kvaliteedi ja töökindluse, kui järgite kasutusjuhendis toodud kasutusreegleid.

Pange tähele, etgarantiikohustused on riigipõhised.

PocketBook ei anna globaalset (ülemaailmset) garantiid. PocketBooki garantiikohustused on kohalikud ja võivad erineda olenevalt riigist, kust seade osteti.

PocketBooki garantiikohustused teatud riigis kehtivad ainult nendele seadmetele, mis on PocketBooki poolt ette nähtud müügiks selles riigis, ostetud aktuaalses riigis ning läbinud sertifitseerimise või sarnased protseduurid, et tagada vastavus aktuaalse riigi standarditele.

Üldised garantiitingimused

PocketBook parandab või vahetab välja seadme või selle defektsed osad omal äranägemisel, vastavalt nendele garantiitingimustele. PocketBook võib defektsed osad asendada uute või taastatud osade või seadmetega, mis on samaväärsed uute osadega nii funktsionaalsuse kui ka jõudluse poolest.

Kõik välja vahetatud osad ja seadmed lähevad PocketBooki omandisse.

Käesolevad garantiitingimused kehtivad seadme mistahes remondi või osade välja vahetamise korral esialgse garantiiaja lõpuni või 3 kuu jooksul alates seadme hooldusest tagastamise kuupäevast, olenevalt sellest, kumb periood on pikem.

Enne PocketBooki toote defektseks tunnistamist ja volitatud teeninduskeskuse külastamist võtke ühendust meie kõnekeskusega või oma riigi volitatud teeninduskeskusega. Kõnekeskuse ja volitatud teeninduskeskuste kontaktandmete ledimiseks külastage PocketBooki ametlikku rahvusvahelist veebilehte aadressil www.pocketbook.ch ning leidke oma riigi jaotis “Tugi”.

Käesolev garantii ei kata transpordikulusid ega riske, mis on seotud teie seadme transportimisega volitatud teeninduskeskusesse ja sealt tagasi, kui kohalikud seadused ei näe ette teisiti.

Saate saata seadme teeninduskeskusesse riigist/regioonist, kus PocketBookil on volitatud teeninduskeskus. Kui asute riigis/regioonis, kus PocketBookil pole volitatud teeninduskeskust, tuleb teil seade omal jõul ja oma kuludega saata vastavasse teeninduskeskusesse. PocketBook ei saa teid aidata ega vastuta seadme piiriülese saatmise eest volitatud teeninduskeskusesse ega sellisest saatmisest tulenevate asjakohaste tollivormistuste eest.

Pidage meeles, et olete kohustatud tasuma diagnostikatoimingute eest, kui volitatud teeninduskeskus avastab järgmise:

  • pärast diagnostikat selgub, et remont ei kuulu garantiitingimuste alla (garantiivälistel juhtudel).
  • seade töötab korralikult ning defekte või tõrkeid ei ilmne.
  • kasutaja keeldub garantiiteenusest.

Pidage meeles, et diagnostika hind on teeninduskeskuste lõikes erinev ja PocketBook seda ei sätesta ega määra.

Remonti teostada või teenuseid osutada on lubatud ainult PocketBooki volitatud isikutel. Volitatud teeninduskeskuste kontaktid on loetletud veebilehel www.pocketbook.ch teie riigi jaotise “Tugi” all. Seadme mistahes avamist, remonti või seadme töösse mistahes muul viisil sekkumist käsitletakse kolmanda osapoole sekkumisena ja sellega kaasneb garantiiteenuse osutamisest keeldumine.

Varundage kõik olulised andmed ja kustutage kõik konfidentsiaalsed või isiklikud andmed enne teeninduskeskusele taotluse esitamist.

Toote garantiiperiood ja toote kasutusiga

PocketBooki seadmete garantiiaeg kestab 24 kuud alates seadme ostukuupäevast, kuid mitte rohkem kui 30 kuud alates seadme valmistamise kuupäevast. PocketBooki seadmete kasutusiga kestab 36 kuud alates seadme ostukuupäevast, kuid mitte rohkem kui 42 kuud alates seadme valmistamise kuupäevast.

Akude garantiiaeg kestab 6 kuud alates seadme valmistamise kuupäevast või aku vahetamise kuupäevast. Aku kasutusiga kestab 6 kuud.

Liitiumioontehnoloogial valmistatud akude jõudlus sõltub laadimise/tühjenemise tsüklite arvust, kasutustingimustest (temperatuur, vool) ja hoiustusajast. Liitiumioonakud pakuvad tavaliselt piiratud arvu laadimise/tühjenemise tsükleid ja aku mahutavus väheneb iga laadimise/tühjenemise tsükliga. Seetõttu on seadme akupõhise tööaja vähenemine loomulik protsess, mis on tingitud loomulikust kulumisest.

PocketBooki tarvikute garantiiaeg kestab 6 kuud alates ostukuupäevast. PocketBooki tarvikute kasutusaeg kestab 6 kuud alates ostukuupäevast.

Seadmete kaaned või ümbrised täidavad kaitsefunktsiooni; kuid need ei suuda täielikult ära hoida võimalikke kahjustusi mitmesuguste mehaaniliste mõjude, kukkumiste, põrutuste, surve, painde, löökide jms tõttu.

Allesjäänud garantiiaja määramiseks kontrollib PocketBooki teeninduskeskus Pocketbooki seadmete andmebaasist perioodi, mis on kestnud seadme tootmiskuupäevast.

Kui see periood ületab 24 kuud, määrab PocketBooki teeninduskeskus garantiiaja esimese päeva alates ostukuupäevast, mis on märgitud tarbija ostu tõendavas dokumendis: kassakviitung (müügikviitung, saateleht) või muu ostu kinnitav dokument, mis peab sisaldama ostukuupäeva, mudeli nimetust, seerianumbrit ning müüja allkirja ja templit.

Kui tarbija ei esita ühtki ostu kinnitavat dokumenti või esitatud dokumendid sisaldavad puudulikku või ebatäpset teavet, arvestatakse garantiiaja algust seadme valmistamise kuupäevast, mis on trükitud seadme jaemüügipakendile ning krüpteeritud ka seadme seerianumbrisse.

Kui seadme valmistamise kuupäevast algav garantiiaeg on möödas, on PocketBookil õigus garantiiteenuse osutamisest keelduda.

PocketBookil on õigus mitte teostada garantiivälist või garantiijärgset hooldust seadmetele, mille kasutusiga on möödas. Teenust võib osutada seadmetele, mille kasutusiga on lõppenud, kui hoolduskeskus on tehniliselt võimeline seda teostama.

Piirangud ja välistused

PocketBook ei vastuta kahjude eest, mis ületavad seadme ostuhinna, samuti mistahes töövõime kadumise, ajakaotuse, ebamugavuste, ärikahjude, saamata jäänud kasumi või säästude, muude juhuslike, eriliste või kaudsete kahjude, trahvide või kohtukulude eest, mis tulenevad seadme rikkest või seadme mittekasutatavusest.

See piiratud garantii ei hõlma ega kehti alljärgnevale:

1. Seadmega kaasas olevad kaablid, adapterid ja tarvikud.

2. Loomulik kulumine või kosmeetilised defektid (kriimustused, plekid, pindade või spetsiaalsete kattekihtide määrdumine või hõõrdumine, mõlgid, puuduvad killud, mistahes kemikaalide, meditsiini- või kosmeetikatoodetega kokkupuute tagajärjed jne).

3. Andmete, seadistuste, kasutajaprofiilide, failide või programmide terviklikkus ja taastamine.

4. Kahjustused, mis on tingitud seadme ühendamisest mitteühilduvate portide, pistikute või toiteallikatega, samuti pingelangustest jne.

5. Kolmanda osapoole sekkumisest tingitud defektid (seadme komponentide või tarkvara remont, paigaldamine ja/või vælja vahetamine, samuti pahavara või viiruste tegevus).

6. Kahjustused ja defektid, mis on tingitud kasutusjuhendis kirjeldatud kasutusjuhiste rikkumisest, samuti seadme mittesihipärasest või ebakorrektsest kasutamisest.

7. Kahjustused ja defektid, mis on tingitud seadme kasutamisest koos mitteoriginaalsete tarvikute või muude kolmandate osapoolte toodetega.

8. Kahjustused ja defektid, mis on tingitud vedelike tungimisest seadme korpusesse või seadme uputamisest vedeliku sisse.*

* Mõned seadmemudelid vastavad teatud niiskuskaitseklassile. Seadme niiskuskaitse kohta lisateabe saamiseks vaadake oma mudeli kasutusjuhendit või seadme kirjeldust aadressil www.pocketbook.ch selle riigi jaotises “Tugi,” kust seade osteti.

9. Mehaanilised kahjustused, sealhulgas varjatud kahjustused kokkupuutel kolmandate isikute ainete ja esemetega, samuti kukkumise või muu mehaanilise löögi tõttu (nt ekraani, kaardilugeja pesa, seadme portide või pistikute kahjustused, samuti selle ümbrise elementide kahjustused jne).

10. Ekraanil olevate piltide gradatsioonid ja heterogeensed hallid toonid, mis on kõigi elektrooniliste tinditehnoloogial (E-Ink) põhinevate ekraanide omadus ning ei loeta defektiks.

11. Juhtumid, kui "surnud" pikslite (mustade või helendavate punktide) arv seadme ekraanil ei ületa viit.

12. Esiletõstetud alade ilmumine seadme ekraanile, mis on nähtavad erinevate nurkade all, kui taustvalgustus on sisse lülitatud. See on tingitud taustvalgustuse tootmistehnoloogia iseärasustest ning tegemist ei ole seadme defektiga.

13. Seadme ekraani valgusvarjundite erinevus, kui taustvalgustus on sisse lülitatud. See on LED-i tootmisprotsessi iseloomulik tunnus, mis ei ole seadme halva kvaliteedi või deklareeritud spetsifikatsioonidest kõrvalekaldumise näitaja.

14. Varjude ja erineva heledusega alade olemasolu seadme ekraani allosas, kui taustvalgustus on sisse lülitatud.

15. Individuaalse talumatuse, ärrituse, allergiliste ja muude organismi reaktsioonide juhtumid seadme/tarviku, selle korpuse elementide, sisekomponentide, kattekihtide või lõhnade suhtes.

Tarkvara garantii piirang

Seadme tarkvara ("püsivara") tarnitakse "nagu on" põhimõttel. PocketBook ei garanteeri kolmanda osapoole tarkvara nõuetekohast kvaliteeti, jõudlust ja funktsionaalsust ega selle ühilduvust PocketBooki tarkvaraga. PocketBook ei anna garantiid, et tarkvara ei sisalda vigu ega häireid. PocketBook ei garanteeri seadme riist- ja tarkvaratoodete ühilduvust riist- ja tarkvaraga, mis ei ole seadme osa, välja arvatud kasutusjuhendis märgitud juhtudel. PocketBook ei garanteeri tarkvara sobivust kasutaja määratud otstarbeks ega ka seda, et tarkvara vastab kasutaja isiklikele nõuetele ja ootustele või analoogidele ja standarditele, mida ei ole kirjeldatud kaasasolevas dokumentatsioonis või PocketBooki veebilehel.

PocketBook ei garanteeri tarkvara nõuetekohast toimimist mittekorrektsete või kahjustatud failidega ning ei ole vastutav ega võta vastutust kolmandate osapoolte failide korrektse toimimise eest.

PocketBook võib omal äranägemisel seadmete kasutusea jooksul perioodiliselt parandada ja muuta seadme tarkvara ("püsivara") ning aeg-ajalt välja anda uusi tarkvaraversioone ("püsivara"). Seadmegaparima kasutajakogemuse saavutamiseks soovitab PocketBook tungivalt kasutada uusimaid tarkvaraversioone ("püsivara"), mis on uuendamiseks saadaval läbi Wi-Fi või ettevõtte veebilehel teie riigi “Tugi” jaotisest.

PocketBookil on õigus omal äranägemisel otsustada garantii- ja garantiijärgse hoolduse käigus seadme tarkvara ("püsivara") paigaldamise (taaspaigaldamise) ja uuendamise üle. Enamikul seadme hooldus- ja remondijuhtudel on tarkvara ("püsivara") paigaldamine (taaspaigaldamine) või uuendamine kohustuslik ja vajalik etapp ning seadme hoolduse ja remondi ning edasise diagnostika tehnoloogilise protsessi lahutamatu osa.

PocketBook ja teeninduskeskus ei saa garanteerida seadme edasist korrektset toimimist tarkvara varasemate versioonide ("püsivara") kasutamisel ega vastuta seadme korrektse toimimise eest, kui kasutatakse tarkvara varasemaid versioone ("püsivara"). Kasutaja keeldumist seadme tarkvara (“püsivara”) paigaldamisest (taaspaigaldamisest) või uuendamisest (“püsivara”) käsitletakse kui kasutaja keeldumist seadme garantiihooldusest.

Aa HD