Garantii

Hea klient!

PocketBook tänab, et valisite meie toote. Tagame oma toodete kõrge kvaliteedi ja usaldusväärse toimimise, kui järgite kasutusjuhendis toodud juhiseid.

Pange tähele, et garantiitingimused erinevad riigiti.

Üldised garantiitingimused

Käesolev piiratud garantii katab varuosade ja hooldustöö kulud, mis on vajalikud toote täielikult töökorda seadmiseks. PocketBook remondib või asendab oma äranägemisel toote või selle defektsed osad kooskõlas järgmiste tingimuste ja piirangutega. PocketBook võib asendada toote või defektsed osad uute või taastatud osade või toodetega, mis on samaväärsed uute osade või toodetega nii funktsionaalsuse kui ka jõudluse poolest.

Garantiinõue tunnustatakse, kui see on esitatud garantiiperioodi ajal ning defektse tootega on kaasas ostuarve (ostutšekk) ja garantiikaart, millel on toodud ostukuupäev, mudeli nimi, seerianumber, müüja tempel ja kliendi allkiri. PocketBook jätab endale õiguse garantiinõude tunnustamisest keelduda, kui nimetatud dokumente ei esitata või need pole täidetud või on loetamatud.

TÄHELEPANU! Käesolev piiratud garantii annab teile kindlad seaduslikud õigused. Teil võib olla ka teisi õigusi, mis võivad (osa)riigiti erineda. Käesolev garantii ei mõjuta seadusega ette nähtud õigusi, mida ei saa välistada ega piirata. Üksikasjalikku teavet oma õiguste kohta soovitame vaadata kehtivatest kohalikest või riiklikest seadustest.

Enne, kui toimetate arvatavalt defektse toote PocketBookile ja külastate volitatud hoolduskeskust, helistage meie kõnekeskusse või kontakteeruge kohaliku volitatud hoolduskeskusega. Kõnekeskuste ja volitatud hoolduskeskuste kontaktteave on toodud PocketBooki ametlikul rahvusvahelisel veebisaidil www.pocketbook.ee .

Võtke arvesse, et PocketBook pakub garantiiteenust riigis, kust oma toote ostsite. Garantiiteenust osutatakse viisil ja tähtaegadega, mis on kindlaks määratud kohaliku seadusega.

Käesolev garantii ei kata toote transpordikulusid volitatud teeninduskeskusse ja sealt tagasi ega sellega seotud riske, kui kohalikus seaduses ei ole sätestatud teisiti.

PocketBook ja tema volitatud hoolduskeskused ei vastuta kahjustuste ega kahjude eest, mille põhjuseks on seadmesse salvestatud mis tahes programmide, andmete, tarkvara ja failide kaotsiminek garantiihoolduse käigus. Varundage enne garantiiteenuse tellimist kõik olulised andmed ja kustutage seadmest konfidentsiaalsed ja isikuandmed.

Arvestage, et peate tasuma diagnostikaprotseduuridega seotud kulud, kui volitatud hoolduskeskus tuvastab järgmist:

a) toote diagnostika viitab sellele, et tasuta garantiiremont tootele ei laiene;
b) toode töötab korralikult ja defekte ei leitud.

Arvestage, et tootediagnostika hinnad erinevad hoolduskeskuseti ja pole PocketBooki poolt fikseeritud.

Klient nõustub, et PocketBook asendab defektse garantiilise toote uuega ainult esimese 30 päeva jooksul pärast ostu sooritamist. Klient mõistab ja nõustub, et asendamisega seotud kulud pole proportsionaalsed mis tahes defektiga, mis avastatakse seadme remontimisel pärast 30 päeva möödumist. Pärast 30 päeva möödumist toimub mis tahes asendamine, kui see peaks aset leidma, PocketBooki äranägemisel.

Toote garantiiperiood ja kasutusiga

Toote garantiiperiood ja kasutusiga sõltuvad riigist, kust toote ostsite ja on kirjas toote garantiikaardil.

GarantiiperioodKasutusiga
24 kuud alates ostukuupäevast
24 kuud alates ostukuupäevast

PocketBook annab akudele garantii 6 kuuks alates ostukuupäevast.

Tarvikute garantii

Tarvik on PocketBooki kaubamärgiga toode, mis on ostetud elektroonilisest seadmest eraldi.

Klient nõustub kasutama tarvikut omal vastutusel. Pocketbook ei vastuta seadmel tekkinud otseste, kaudsete, eriliste, juhuslike või järelduslike kahjude eest, mis tulenevad tarviku kasutamisest, olenemata kohaldatavast õigusteooriast.

PocketBooki garantiitingimused on järgmised.

Lihtsad tarvikud (kaas, kaitsekate) Ilma garantiita. Müüakse „NAGU ON” põhimõttel. Teeninduse saamiseks pöörduge müüja poole.
Kõrgtehnoloogilised tarvikud6 kuud alates ostukuupäevast
Teeninduse saamiseks pöörduge volitatud hoolduskeskuse poole.

Lihtsate tarvikute garantii on 6 kuud alates ostukuupäevast, kui need on nõuetekohaselt säilitatud ja kasutatud.

Tehnoloogiliste tarvikute garantii on 9 kuud alates ostukuupäevast, kui need on nõuetekohaselt säilitatud ja kasutatud.

PocketBook garanteerib, et kõik tarvikud on sertifitseeritud, kui seda näeb ette kohalduv seadus.

Tarkvara

PocketBook ei garanteeri riist- ja tarkvaratoodete ühilduvust toote komplekti mitte kuuluva riist- ja tarkvaraga, kui seda pole kasutusjuhendis just eraldi märgitud. PocketBook ei anna otsest ega kaudset garantiid mis tahes installitud tarkvarale ega taga selle kvaliteeti, jõudlust, funktsionaalsust ega konkreetseks otstarbeks sobivust.

Piirangud ja välistused

Käesolevates sätetes ja tingimustes esitatud garantii asendab kõik muud otsesed või kaudsed garantiid, sh, kuid mitte ainult, kaudsed turustatavuse või konkreetseks otstarbeks sobivuse garantiid.

Mitte mingil juhul ei vastuta PocketBook rohkem kui toote ostuhinna ulatuses ega mis tahes kasutamise võimatuse, ajakao, tekkinud ebamugavuste, ärilise kahju, kasumi või säästude kaotuse või muude juhuslike, eriliste, järelduslike või karistuslike kahjude või advokaaditasude eest, mis tulenevad sellise toote kasutamisest või suutmatusest sellist toodet kasutada.

Mõnedes riikides või osariikides ei ole lubatud juhuslike või järelduslike kahjude välistamine või piiramine ega garantii kestuse piiritlemine, mistõttu on võimalik, et need piirangud ja välistused teile ei kehti.


See piiratud garantii ei kata järgmist

1. Kulutarvikud (komponendid, mida tuleb toote eluea jooksul eeldatavasti regulaarselt asendada, välja arvatud akud).
2. Loomulik kulumine (kriimustused seadme korpusel, täkked jms).
3. Kliendi andmete või programmide taastamine.
4. Kui toote seerianumbrit või garantiikleebist on muudetud, hägustatud, kahjustatud või need on eemaldatud, juhul kui seda pole tahtmatult teinud tootja.
5. Äärmuslike mehhaaniliste või elektriliste kahjude korral (kaasa arvatud varjatud kahjustused).
6. Kahjustused, mis on tekkinud mis tahes osade või programmide volitamata remondi, paigaldamise ja/või asendamise tõttu.
7. Kahjud, mille põhjuseks on mis tahes väär- või kuritarvitamine, väärkohtlemine või -kasutus.
8. Kahjustused, mille põhjuseks on toote kasutamine koos tarvikutega või mis tahes toodetega mis tahes tingimustes või mis tahes standardite kohaselt, mida PocketBook ei ole ette näinud.
9. Kahjustused, mille põhjuseks on loodusjõud nagu tulekahju, pikne, üleujutus, tuul, maavärin jms.
10. Kahjustused, mis on tekkinud kokkupõrkel võõrkehaga, kukkumisest või ümberminekust või mille on põhjustanud kokkupuude vedelikega.
11. Kahjustused, mille põhjuseks on asukohariigi telekommunikatsiooni-, kaabelvõrkude jms süsteemide standardite mittevastavus.
12. Tõrked, mille põhjuseks on tarkvara ühildumatus ja viirused.
13. Kui halbade pikslite osakaal sensoril ei ületa 0,0005% pikslite koguarvust (vastavalt standardi ISO 9241-303 nõuetele; ainult tahvelarvutite puhul).
14. Kui halbade pikslite arv ei ületa 5 pikslit ekraani pikslite koguarvust (ainult e-tindi tehnoloogial põhinevate toodete puhul).
15. E-ink tüüpi ekraanidel esinev halltoonide skaala ebaühtlus tasemete vahel ei ole defekt vaid tööpõhimõttest sõltuv omapära.

Ainult esivalgustusega e-tindi tehnoloogial põhinevate toodete puhul Arvestage, et erinevus valguse varjundites on põhjustatud LED-ekraani tehnoloogilisest eripärast ega viita toote kvaliteedi ega muude näitajatega seotud probleemidele. Lugedes sisselülitatud esivalgustusega, peaksite teatud valgustingimuste korral nägema ekraani alumises osas väikest ebaühtlast varju. See on normaalne ja iseloomulik igale esivalgustusega ekraanile.

PocketBook kasutab selle veebisaidi töös hoidmisel ja kolmandate poolte veebisaitide toetamisel sarnaselt paljudele teistele firmadele küpsiste tehnoloogiat teie kasutajakogemuse parandamiseks ning analüütilistel ja turundusalastel eesmärkidel, milleks on teile asjakohaste ehk parimal võimalikul viisil teie huvidele kohandatud pakkumiste kuvamine. PocketBook austab teie õigust eraelule, mistõttu me palume teil võtta pisut aega Küpsistega seotud eelistuste haldamine. Teadke, et hädavajalikud küpsised on alati deblokeeritud. Kui olete rahul kõikide küpsisefailide kasutamisega, siis klõpsake selles hüpikaknas lihtsalt valikul Ok. Lisainfo saamiseks küpsiste tehnoloogia, selle hüvede ja PocketBooki poolt küpsiste kasutamise viisi kohta tutvuge meie Küpsiste teatega.

Aa HD